Välj en sida

Hem » Installera Tool Tracking

Så lätt installerar du Tool Tracking på din utrustning

  1. Montera enheten på utrustningen.
  2. Scanna QR-koden på enheten med kameran i din smartphone och öppna länken.
  3. Kontrollera att rätt företag är angivet.
    Du kan redigera företagsnumret om du behöver.
  4. Ge utrustningen ett namn.
  5. Välj en ikon för utrustningen.
  6. Välj Slutför när du är klar.

Kontakta oss idag med din beställning eller frågor om GPS och Tool Tracking